Klaster „Luxtorpeda 2.0” partnerem merytorycznym Kongresu 590

24 września 2020 roku Klaster podpisał umowę współpracy z Kongresem 590 jednocześnie obejmując wydarzenie patronatem merytorycznym. Kongres gromadzi kluczowych liderów z obszaru polityki, ekonomii i kultury, którzy razem z publicznością z całej Polski mierzą się z wyzwaniami w dziesięciu najważniejszych obszarach współczesności: patriotyzm gospodarczy, klimat, energia, rynek pracy, eksport, zdrowie i styl życia, gaming i internet, edukacja i odpowiedzialność społeczna, infrastruktura oraz demografia. Kolejna edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „Polska 2030”. Wydarzeniu przyświecać będzie idea Polski 2030 i tego, jak za 10 lat będzie kształtowała się polska i światowa gospodarka oraz jaki decyzje i trendy będą miały na to wpływ. Nowatorska formuła kongresu umożliwi jego uczestnikom aktywne uczestnictwo i dialog z liderami, którzy dziś wytyczają szlak na kolejną wspólną dekadę. 5. edycja Kongresu 590 odbędzie się w formie hybrydowej wiosną przyszłego roku.
W ramach współpracy Klaster podjął się organizacji 4 paneli dyskusyjnych podczas samego wydarzenia: „Jak zmniejszyć emisyjność transportu?”, „Wpływ inwestycji infrastrukturalnych na rozwój transportu towarowego”, „Przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu, czyli jak transport pasażerski zmieni się do 2030 roku” oraz „Jaka przyszłość czeka Krajowy Program Kolejowy?” Ponadto wspólnie z portalem NaKolei.pl objęliśmy wydarzenie patronatem medialnym.