Apel dot. Przepisów w zakresie zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

W grudniu Klaster „Luxtorpeda 2.0” wystosował wspólnie z organizacjami branżowymi pismo w celu wyrażenia negatywnej opinii odnoszącej się do zaproponowanego przez Senat kształtu nowelizacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170). Głównym efektem nowelizacji byłoby wprowadzenie poważnej bariery rozwoju kolei, wzrost obciążeń branży o kilkadziesiąt milionów złotych w skali roku oraz przede wszystkim spadek inwestycji na kolei i przeniesienie tych kosztów na przewoźników zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Organizacje wystąpiły z wnioskiem o kompleksową ocenę i weryfikację przedłożonego projektu oraz uwzględnienie w pracach stanowisk podmiotów rynku kolejowego przedstawionych na etapie prac senackich oraz korektą projektu, gwarantującą utrzymanie regulacji preferujących niskoemisyjny i bezpieczny transport kolejowy.