„ARP Business Mixer – znajdź swojego partnera w biznesie”

„ARP Business Mixer – znajdź swojego partnera w biznesie” to cykliczne warsztaty poświęcone nawiązywaniu współpracy spółek skarbu państwa. To spotkania przedstawicieli spółek, którym zależy na wzmocnieniu ich potencjału, ale także na rozwoju gospodarczym kraju oraz wypracowania założeń do przyszłych wspólnych założeń. Klaster „Luxtorpeda 2.0” reprezentował Dyrektor Biura – Mateusz Izydorek vel Zydorek.