Forum Wizja Rozwoju

Wydarzenie odbyło się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Podczas Forum debatowano na temat najważniejszych wyzwań stojącymi przed polską gospodarką. Było to największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Udział w konferencji umożliwił wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych. W panelach dyskusyjnych wzięli udział przedstawicie Klastra oraz spółek członkowskich, a Klaster „Luxtorpeda 2.0” objął patronatem całe wydarzenie.