I robocze spotkanie Klastra Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0

Podczas pierwszego spotkania roboczego Klastra Luxtorpeda 2.0, które odbyło się 26 kwietnia 2017 r. w Sali konferencyjnej Unitra przy ul. Nowogrodzka 50 w Warszawie przedstawiono i przeanalizowano misję, wizję, cele oraz zadania Klastra. Zaproponowano podział kompetencji oraz harmonogram prac w ramach grup roboczych. Na spotkaniu wypracowano trzy kategorie firm, w których zrzeszą się poszczególni członkowie Klastra: Infrastruktura, Przewozy, Usługi Wsparcia.