III KONFERENCJA „KOLEJ NA ENERGIĘ WODOROWĄ”

W dniu 25 sierpnia 2021 roku w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym CS Natura Tour w Warszawie odbyła się III Konferencja „Kolej na energię wodorową”, organizowana przez Klaster „Luxtorpeda 2.0”. Uczestnicy spotkania wymienili się poglądami i doświadczeniami na temat zastosowania paliw alternatywnych, w tym przede wszystkim wodoru, w pojazdach kolejowych.

 

Wśród panelistów III Konferencji „Kolej na energię wodorową” byli zarówno reprezentanci władz państwowych, największych przewoźników, jak również przedstawiciele producentów czy świata biznesu i nauki.

 

Podczas konferencji podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKP SA, PKN ORLEN i PESA Bydgoszcz dotyczące współpracy na rzecz wdrożenia technologii wodorowych w transporcie. Ponadto zawarte zostały również porozumienia o współpracy pomiędzy Klastrem „Luxtorpeda 2.0” a Hydrogen Poland oraz Polską Izbą Magazynowania Energii. Do Klastra Luxtorpeda 2.0 przystąpiła również firma Arthur D. Little.

 

Podczas Konferencji odbyły się trzy panele dyskusyjne:

  • „Wodór jako alternatywne źródło energii w transporcie – czy to się może udać?”
  • „Wodorowy napęd w taborze kolejowym – wąskie gardła, wyzwania i potencjał rynku”
  • „Otoczenie sektora wodorowego – co należy zmienić, by wodór stał się bezpiecznym i powszechnym przekaźnikiem energii?”

 

Więcej o III Konferencji „Kolej na energię” na portalu NaKolei.pl.