Klaster Luxtorpeda 2.0 partnerem warsztatów eksperckich Fundacji ProKolej

19 marca odbyły się warsztaty eksperckie pt. „Bezpieczeństwo w wielu wymiarach – ryzyka i odpowiedzialność w biznesie kolejowym?” Organizatorem wydarzenia była Fundacja ProKolej. Partnerem wydarzenia został Klaster Luxtorpeda 2.0.