Klaster na targach InnoTrans 2018

Podczas targów, które miały miejsce w Berlinie w dniach 18-21 września, Klaster zaprezentował się z własnym stanowiskiem w ramach wystawy polskich firm zorganizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Na stoisku promowaliśmy ideę Klastra oraz V Kongres Rozwoju Transportu.