Konferencja „Kolej w programie Dostępność plus”

Klaster „Luxtorpeda 2.0” zorganizował w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie konferencję pt. „Kolej w programie Dostępność Plus”.  Przedstawiciele ministerstwa, spółek kolejowych oraz osób niepełnosprawnych dyskutowali nad sposobami realizacji programu „Dostępność Plus”, standaryzacją kolei, a także szkoleniami pracowników transportu. Przewoźnicy – spółki należące do Klastra, zaprezentowali strategie taborowe oraz rozwiązania realizowane dla osób o ograniczonej możliwości ruchowej.