KONFERENCJA: ZAKUP TABORU NA POTRZEBY KOMPONENTU KOLEJOWEGO CPK NA TARGACH TRAKO 2019

Konferencja miała na celu omówienie zapotrzebowania na park taborowy w zależności od specyfiki tzw. „szprych” komponentu, przedstawienie dotychczasowych efektów dialogu technicznego, finansowania zakupu taboru, a także możliwych terminów realizacji przedsięwzięcia. W konferencji wzięli udział: Patryk Wild – Przedstawiciel Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o.o.; Adam Laskowski – Członek Zarządu PKP Intercity S.A.; Hubert Stępniewicz – Prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.; Kamil Grotnik – koordynator projektu InnoPKP, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Krzysztof Sędzikowski – Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz S.A.; Krzysztof Celiński – Prezes Zarządu Siemens Mobility Sp. z o.o.; Moderator dyskusji: Mateusz Izydorek vel Zydorek – Dyrektor biura Klaster „Luxtorpeda 2.0”. Wydarzeniu partnerowali: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.; PESA Bydgoszcz S.A.; H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o,; Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei; Siemens Mobility Sp. z o.o.