VIII KONGRES ROZWOJU TRANSPORTU

VIII edycja Kongresu Rozwoju Transportu odbyła się w dniach 14-15 czerwca 2022 r. w Toruniu i Bydgoszczy. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia było „Strategiczne znaczenie kolei w Nowym Porządku Gospodarczym”.

 

Podczas pierwszego dnia odbyły się panele dyskusyjne, podczas których zostały poruszone aktualne i najważniejsze tematy w branży:

 • Panel I – Realizacja projektów na krawędzi terminowości w obliczu wojny, pandemii i inflacji
 • Panel II – Zielony transport publiczny – perspektywy i bariery rozwojowe
 • Panel III – Czy cyfryzacja może być rozwiązaniem problemów dla branży transportu towarowego?
 • Panel IV – Oszczędność i optymalizacja czy rozwój i odważne inwestycje? Kolej w perspektywie dekady

 

Dzień pierwszy Kongresu zwieńczyła kolacja i networking, poprzedzony atrakcjami w sercu Torunia. Drugą część wydarzenia rozpoczął przejazd pociągiem POLREGIO ELF II do Bydgoszczy, gdzie odbyły się wizyty studyjne w hali uruchomień producenta taboru PESA Bydgoszcz S.A. oraz Zakładzie Północnym PKP CARGO S.A.

 

Prelegenci:

 • Czesław Warsewicz, Przewodniczący Rady Klastra „Luxtorpeda 2.0”
 • Mateusz Izydorek vel Zydorek, Dyrektor Zarządzający Klaster „Luxtorpeda 2.0”
 • Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa MI
 • Marek Chraniuk, Prezes Zarządu „PKP Intercity” S.A.
 • Bartłomiej Cygan, Zastępca Dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Piotr Król, Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury
 • Radosław Pyffel, Ekspert w dziedzinie polityki zagranicznej i Chin, Instytut Sobieskiego
 • Aleksander Wołowiec, Zastępca Dyrektora ds. Interesariuszy Kolejowych, Biuro Relacji z Otoczeniem Inwestycji CPK
 • Krzysztof Zdziarski, Prezes Zarządu PESA Bydgoszcz S.A.
 • Arkadiusz Świerkot, Członek Zarządu Stadler Polska Sp. z o.o.
 • Karol Wach, Dziennikarz branżowy
 • Tomasz Gontarz, Członek Zarządu „PKP Intercity” S.A.
 • Maciej Grześkowiak, PESA Bydgoszcz S.A.
 • Leszek Hołda, Członek Zarządu PKP Energetyka S.A.
 • Anna Majowicz, Dyrektor Operacyjny Polskiego Instytutu Transportu Drogowego
 • prof. dr hab. Mirosław Chaberek, Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Jarosław Kowalski, Manager, Biuro Strategii i Planowania Podprogramu Lotniskowego CPK
 • Bartosz Szczekutek, Country Manager Poland, Safety, Infrastructure & Geospatial, Hexagon
 • dr inż. Justyna Świeboda, Prezes Zarządu Polskiego Instytutu Transportu Drogowego
 • dr Rafał Zgorzelski, Członek Zarządu PKP S.A.
 • Mirosław Lisowski, Redaktor Naczelny „Wolna Droga”
 • Arnold Bresch, Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Dyrektor ds. realizacji inwestycji
 • Adam Laskowski, Członek Zarządu „PKP Intercity” S.A.
 • Artur Martyniuk, Prezes Zarządu POLREGIO S.A.
 • Adam Musiał, Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
 • Angelina Shurganova, Specjalistka Komisji OSŻD ds. Infrastruktury i taboru kolejowego

 

Więcej informacji o VIII Kongresie Rozwoju Transportu.