List intencyjny Ambasady Brytyjskiej i Związku Samorządowych Przewoźników

Ambasador Brytyjski Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Jonathan Knott w imieniu Departamentu ds. Handlu Międzynarodowego (DIT) w Ambasadzie Brytyjskiej podpisał list intencyjny ze Związkiem Samorządowych Przewoźników reprezentowanym przez Dariusza Grajdę, prezesa Związku. Dyrektor Biura Klastra został zaproszony na wydarzenie przez  Director and Regional Lead for Rail – Rail infrastructure, Smart Cities and Automotive Unit w Brytyjskiej Ambasadzie.