SPOTKANIE Z MINISTERSTWEM AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

Dyrektor Biura Klastra „Luxtorpeda 2.0” Pan Mateusz Izydorek vel Zydorek spotkał się z Wiceministrem Aktywów Państwowych – Panem Januszem Kowalskim, który w ramach MAP nadzoruje pracę spółek kolejowych z Grupy PKP oraz Grupy PKP PLK, a także przedsiębiorstw z branży komunikacji samochodowej. Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dotyczące działalności Klastra oraz wyzwania przed jakimi staje polska branża transportowa.

Minister Kowalski zadeklarował otwartość na współpracę z Klastrem oraz innymi organizacjami z branży transportowej, a także gotowość do wspierania służących rozwojowi przemysłu oraz transportu w Polsce inicjatyw podejmowanych przez „Luxtorpeda 2.0”. Podczas spotkania ministrowi Kowalskiemu towarzyszyli przedstawiciele Departamentu Nadzoru II – Pan Rafał Zgorzelski, zastępca dyrektora oraz Tomasz Małecki, ekspert. Dyskusja dotyczyła między innymi kwestii związanych z wyznaczaniem strategicznych wyzwań stojących przed koleją oraz reprezentowania interesów polskich firm w sektorze transportowym na terenie Unii Europejskiej.

Na zdjęciu stoją od lewej: dyr. Rafał Zgorzelski, dyr. Mateusz Izydorek vel Zydorek, min. Janusz Kowalski, Tomasz Małecki