MISJA GOSPODARCZA DO EGIPTU

Dzięki współpracy z Klastrem Logistyczno-Transportowym „Północ-Południe” Członkowie Klastra „Luxtorpeda 2.0” otrzymali możliwość udziału w wyjazdowej Misji Gospodarczej do Egiptu wraz z dofinansowaniem kosztów. Misja Gospodarcza organizowana w dniach 6 – 9 czerwca 2021 r., była zorganizowana w związku z wizytą wiceministrów Spraw Zagranicznych oraz Rozwoju, Pracy i Technologii w tym kraju. W ramach porozumienia między klastrowego w Misji Gospodarczej udział wzięła Spółka APS Energia S.A.

Podczas misji została podpisana umowa o ramowej współpracy pomiędzy Strefą Ekonomiczną Kanału Sueskiego (SCZone) i jej polskim odpowiednikiem w Katowicach – Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Celem ekonomicznym misji było nawiązanie kontaktów biznesowych, bezpośredni kontakt kontrahentów zagranicznych z polskimi firmami, pogłębienie wiedzy o rynku egipskim oraz szansach na rozwinięcie działalności eksportowej w tym regionie.