POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

W Dniu 19 lutego 2020 r. Klaster „Luxtorpeda 2.0” i Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej podpisały porozumienie o współpracy. Celem porozumienia jest nawiązanie partnerstwa na rzecz wspierania działań dotyczących kwestii transportu, nowoczesnych i efektywnych niskoemisyjnych źródeł energii w Polsce oraz wzajemnej promocji podejmowanych przez siebie działań w tym zakresie.