PODPISANIE „POROZUMIENIA SEKTOROWEGO NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARKI WODOROWEJ W POLSCE”

Z inicjatywy Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki, przedstawiciele administracji rządowej, środowiska przedsiębiorców, nauki oraz jednostek otoczenia biznesu, w tym Klaster „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” podpisali, 14 października 2021 r. w Warszawie, „Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. W imieniu Klastra podpis złożył Dyrektor Biura Klastra, Mateusz Izydorek vel Zydorek.

Zawarcie tego porozumienia jest kontynuacją procesu, który rozpoczął się 7 lipca 2020 r. wraz z podpisaniem „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz budowy gospodarki wodorowej i zawarcia sektorowego porozumienia wodorowego”. Trzeba podkreślić, iż Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej, po ogłoszeniu w lipcu 2020 r. przez Komisję Europejską „Strategii Wodorowej dla neutralnie klimatycznie Europy”, zawiera porozumienie sektorowe dot. rozwoju gospodarki wodorowej.