Podpisanie umowy na współrealizację projektu „Innowacyjny i efektywny system szkolenia maszynistów i rozwoju zawodowego”

Projekt jest współrealizowany z: Fundacja ProKolej, IGTL, RBF, BCC, AHK, ZNPK. Celem projektu jest wypracowanie zmian w systemie szkolenia maszynistów. W ramach podjętych działań nawiązano współpracę z firmą NEXUS, która analizuje czas pracy maszynistów pod względem aktywności i potrzebnych kompetencji w wykonywanej pracy. Zawiązano współpracę również z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS, który sprawdza obciążenie psychofizyczne wykonywaną pracą przez maszynistów. Efektem podjętych działań jest propozycja utworzenia rady ds. kompetencji dla transportu kolejowego, która ma spełniać funkcję doradczą  dla Departamentu Innowacji w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.