PUBLIKACJA RAPORTU „TRANSPORT INTERMODALNY. AUTOMATYZACJA, TECHNOLOGIA, INFRASTRUKTURA I TABOR”

„Transport intermodalny. Automatyzacja, technologia, infrastruktura i tabor”. Publikacja jest kontynuacją docenionego przez branżę raportu „Transport intermodalny na Nowym Jedwabnym Szlaku. Analiza potencjału, bariery i szanse”.

Raport stanowi cenne źródło wiedzy dla przedstawicieli biznesu czy administracji publicznej, jak i pełni rolę vademecum dla studentów oraz osób interesujących się transportem intermodalnym.

„Transport intermodalny. Automatyzacja, technologia, infrastruktura i tabor” znajdą Państwo na stronie w zakładce Raporty.