Raport ,,Transport intermodalny na Nowym Jedwabnym Szlaku. Analiza potencjału, bariery i szanse”

W dniu 18 grudnia Polski Instytut Transportu Drogowego zorganizował konferencję prasową, podczas której zaprezentował najnowszą publikację ,,Transport intermodalny na Nowym Jedwabnym Szlaku. Analiza potencjału, bariery i szanse”. Współtwórcą raportu był koordynator Klastra „Luxtorpeda 2.0” Mateusz Izydorek vel Zydorek.

Raport zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące transportu intermodalnego i Nowego Jedwabnego Szlaku. W publikacji znajdują się informacje dotyczące zintegrowanych jednostek ładunkowych i środków transportu. Raport przygląda się również wszystkim korytarzom Nowego Jedwabnego Szlaku i Inicjatyw Wspierających, w tym m.in. Inicjatywie Trójmorza. Publikacja wzbogacona została także o opinie ekspertów z branży TSL.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem: Raport ,,Transport intermodalny na Nowym Jedwabnym Szlaku. Analiza potencjału, bariery i szanse”