SPOTKANIE RADY PROGRAMOWEJ VI KONGRESU ROZWOJU TRANSPORTU

Podczas Targów Kolejowych TRAKO odbyło się spotkanie Rady Programowej  VI Kongresu Rozwoju Transportu „Infrastruktura fundamentem rozwoju gospodarki Polski”. Omawiano główne osie tematyczne, które zostaną poruszone podczas wydarzenia. Kongres Rozwoju Transportu to czas podejmowania merytorycznych dyskusji i debat o problemach związanych z sektorem transportowym, a także miejsce do przedstawienia własnych analiz, badań oraz rozwiązań technologicznych i możliwości technicznych. Tworzymy przestrzeń i możliwość do zaprezentowania przez naszych partnerów własnych osiągnięć, usług i produktów, przygotowując specjalne stanowiska.