ORGANIZATORZY

AGENDA

Przez cały czas trwania konferencji przerwa kawowa i poczęstunek.

12.00 – 12.30 – Rejestracja uczestników

Prowadzący konferencję:

Mateusz Izydorek vel Zydorek – Dyrektor Zarządzający Klaster "Luxtorpeda 2.0"

12.30 – 13.00 – Otwarcie konferencji:

 • Wystąpienie Przedstawiciela Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Wystąpienie Przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury
 • Wystąpienie Przedstawiciela Komisji Europejskiej
 • Wystąpienie Dyrektor CUPT Joanny Lech

13.00 – 13.40 – Pierwsza sesja prezentacji:

 • Jak dofinansowania unijne wpłynęły na park taborowy polskich przewoźników kolejowych

Ewa Karasińska, Dyrektor Departamentu Kolejowego w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

 • Technologie wodorowe w transporcie a prawo krajowe i unijne

Artur Labus, Dyrektor Industry Services TUV SUD, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa w sektorze wodorowym*

 • Realizacja projektów pojazdów wodorowych – Case study

Witold Gadoś, Dyrektor Sprzedaży Taboru Siemens Mobility Sp. z o.o.

13.40 – 13.50 – Przerwa techniczna

13.50 – 14.30 – Druga sesja prezentacji:

 • Kluczowe informacje o wodorze: bezpieczeństwo, dostępność, efektywność (jako paliwo alternatywne dla transportu publicznego)

dr inż. Andrzej Szałek – Doradca Zarządu Toyota Motor Poland

 • Pojazdy wodorowe a konwencjonalne – analiza porównawcza

Piotr Pustoszkin – Business Development Director Poland, Ukraine & Baltics, Alstom ZWUS Sp. z o.o. 

 • Infrastruktura tankowania – w jakim miejscu jesteśmy? (w ujęciu do szeroko pojętej infrastruktury transportowej)

Grzegorz Jóźwiak, Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych, PKN ORLEN S.A.

14.30 – 14.40 – Przerwa techniczna

15.20 – 16.10 – Trzecia sesja prezentacji:

 • Wodór a transport publiczny– oczekiwania, dylematy i zagrożenia

Alex Nauman, Hydrogen Poland, Hynfra

 • Analiza potencjału rynku na technologie wodorowe w transporcie kolejowym

dr Jakub Majewski – Prezes Zarządu Fundacji ProKolej

15.20 – 16.10 – Panel dyskusyjny:

Czy jesteśmy gotowi na realizację wodorowych projektów transportowych?

Moderator: Mateusz Izydorek vel Zydorek - Dyrektor Zarządzający Klaster "Luxtorpeda 2.0"

Prelegenci:

 • Marcin Górecki – Head of Communication, Marketing, PR Siemens Mobility Sp. z o.o.
 • Maciej Grześkowiak – Dyrektor ds. Projektów Strategicznych PESA Bydgoszcz S.A.
 • Krzysztof Laskowski – Prezes Zarządu H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o.
 • Piotr Pustoszkin – Business Development Director Poland, Ukraine & Baltics, Alstom ZWUS Sp. z o.o. 
 • Robert Pilarczyk – Dyrektor Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
 • Wiesław Szafrański – Dyrektor Zarządzający ds. Operacyjnych, POLREGIO S.A.
 • Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, Centrum Unijnych Projektów Transportowych

16.10 – 16.30 – Sesja pytań i zakończenie konferencji

*czekamy na potwierdzenie

PRELEGENCI

Grzegorz

Jóźwiak

Director of Alternative Fuels Department

PKN ORLEN S.A.

Jakub

Majewski

Prezes Zarządu

Fundacja ProKolej

Piotr

Pustoszkin

Business Development Director Poland, Ukraine & Baltics

ALSTOM ZWUS Sp. z o.o.

dr inż. Andrzej

Szałek

Doradca Zarządu

Toyota Central Europe sp. z o. o.

Alex

Naumann

Ekspert ds. Technologii Wodorowych

Hynfra P.S.A.

Mateusz

Izydorek vel Zydorek

Dyrektor Zarządzający


Klaster "Luxtorpeda 2.0"

Paweł

Engel

Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

PATRONAT MEDIALNY

DATA I MIEJSCE

DATA

27 MAJA 2022

 

ADRES

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

 

MIEJSCE

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

Sala konferencyjna im. Grażyny Gęsickiej

REJESTRACJA

KONTAKT

NASZ ADRES
Klaster „Luxtorpeda 2.0”
ul. Solec 63b lok. 7
00-409 Warszawa
TELEFON
Dyrektor Zarządzający Klastra
Mateusz Izydorek vel Zydorek
(+48) 662 908 370