Udział w konsultacjach społecznych MIB dot. Programu Wieloletniego

Klaster Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0 wziął udział w konsultacjach społecznych, którym poddany został Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego ,,Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 r.” Organizatorem konsultacji był Minister Infrastruktury i Budownictwa.

Dodaj komentarz