WSPÓŁPRACA Z HYDROGEN POLAND

W dniu 25 sierpnia 2021 roku, podczas III Konferencji „Kolej na energię wodorową” zostało podpisane porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Klastrem „Luxtorpeda 2.0” a Hydrogen Poland.

 

W ramach współpracy zamierzają wspierać się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przeznaczonych na opracowanie, wdrażanie i rozwój nowych technologii, rozwiązań technicznych, organizacyjnych, produktów i usług, wspólnie wspierać rozwój podmiotów tworzących organizacje, a także wymieniać się wiedzą i doświadczeniami między podmiotami tworzącymi organizacje.

 

Więcej informacji o Hydrogen Poland