WSPÓŁPRACA Z POLSKĄ IZBĄ MAGAZYNOWANIA ENERGII

Polska Izba Magazynowania Energii i Klaster „Luxtorpeda 2.0” w dniu 25 sierpnia 2021 roku w trakcie III Konferencji „Kolej na energię wodorową” zawarły porozumienie o współpracy w zakresie realizacji celów w tym budowania współpracy z administracją publiczną, uczelniami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze działalności gospodarczej i statutowej jej uczestników.

 

Wspólnym celem jest stworzenie sieci i modeli współpracy pomiędzy uczestnikami w celu wykorzystania ich potencjału przy realizacji projektów i zadań.

 

Więcej informacji o Polskiej Izbie Magazynowania Energii