Zgromadzenie Członków Klastra „Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0″

Podczas zgromadzenia przyjęto sprawozdanie finansowo-merytoryczne, podjęto uchwałę przyjmującą plan działań oraz preliminarz budżetowy na rok 2019. Odbyła się również dyskusja na temat bieżącej sytuacji w branży kolejowej, nowych działań i inicjatyw. Posiedzenie miało miejsce w siedzibie firmy członkowskiej – Marsh Sp. z o.o.